Prednosti:

  • Mala težina
  • Suha, čista i brza gradnja
  • Jednostavno postavljanje instalacija
  • Jednostavna obrada zidova
  • Visoka protivpožarna otpornost

Upotrebljavaju  se za gradnju unutrašnjih nenosivih pregradnih zidova. Zbog male težine te suhe, čiste i brze gradnje zidne ploče od Ytonga nezamjenjive su u novogradnjama i izuzetno upotrebljive u adaptacijama postojećih zgrada. Debljina pregradnoga zida zavisi od dužine i visine predviđenog zida te od opterećenja raznim elementima (ormarići, sanitarni elementi, i dr.) koji se na njega pričvršćuju.

Zidne ploče od Ytonga nezamjenjive su u izgradnji raznih manjih elemenata kao što su:

  • balkonske ograde,
  • pokućstvo.