U jednom od prethodnih tekstova na našem blogu pisali smo o procesu prikupljanja svih neophodnih dozvola za izgradnju stambenog objekta. Tada smo objasnili kako je već u ranim fazama tog procesa potrebno imati idejno rješenje, a potom i glavni projekat kojim se precizno definišu dimenzije i tačan položaj svih pojedinačnih konstruktivnih elemenata (zidovi, stubovi, grede,
ploče, stepeništa, vrata, prozora, dimnjaka, armature…), način obrade i upotreba različitih materijala, kao i izvođenje vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija. Pored toga, u projektu dobijate predmjer sa količinama potrebnih materijala, kao i troškove projektovanih radova.

Projektovanje kuće podrazumijeva angažman stručnih lica, međutim i prije nego što odaberete arhitektu potrebno je da sami dobro razmislite i donesete niz odluka koje će vam pomoći da dom kojeg izgradite u potpunosti odgovara željama budućih stanara kuće. U nastavku donosimo pregled nekoliko bitnih stavki koje morate obavezno razmotriti prilikom planiranja izgradnje kuće.

Potrebe porodice

Kuća u kojoj će porodica stanovati mora odgovoriti potrebama i zahtjevima svih članova te porodice, te omogućiti da se svakodnevne aktivnosti odvijaju bez smetnje. Najlakše ćete riješiti brojna pitanja ako jednostavno zamislite svoju porodicu kako već živi u svojoj novoj kući i kako želite da se odvija vaša svakodnevnica. Na primjer, ako ste porodica koja voli druženja i često ima goste jasno je kako biste trebali planirati odgovarajuću veličinu dnevnog boravka, a možda čak i prostor za druženje na otvorenom.

Da li želite da su trpezarija i kuhinja spojene sa dnevnim boravkom? Da li vam pored kupatila u prizemlju treba i toalet za goste? Koliko spavaćih soba je potrebno? Razmislite i o ostalim prostorijama za omiljene aktivnosti poput sobe za vježbanje i zabavu, te gdje je idealno mjesto za radni kutak.

Zemljište i stil gradnje

Lokacija, veličina i karakteristike zemljišta u značajnoj mjeri određuju stil gradnje kuće. Naime, projekat kuće potrebno je prilagoditi karakteristikama parcele, njenoj okolini i raspoloživom prostoru za gradnju. Poželjno je da se kuća pozicionira dalje od ruba parcele i ulice, te da ovisno od veličine zemljišta odlučite hoće li kuća biti prizemna ili na sprat. Razmotrite položaj sunca za
bolju iskorištenost prirodne svjetlosti, te smjer vjetra kako bi boravakna terasi bio ugodan. 

Planirajte i udaljenost od susjednih kuća i objekata. Da li parcela posjeduje komunalne priključke? To je stavka kojom se morate pozabaviti prije početka gradnje kuće, a svakako značajno utiče i na troškove. Još jedno pitanje kada govorimo o vrsti kuće i stilu gradnje jeste pitanje održive gradnje, tako da ćete možda razmatrati da li i u kojoj mjeri graditi ekološki prihvatljivu, niskoenergetsku ili možda zelenu kuću.

Budžet i troškovi

Izgradnja kuće za većinu predstavlja značajan finansijski poduhvat koji vrlo često uključuje i kreditno zaduženje. Zato je neophodno realno procijeniti svoj budžet, od kojeg naravno ovisi većina odluka poput veličine kuće i vrsta materijala. Istovremeno, kod planiranja budžeta u obzir morate uzeti sve faze gradnje i njihove prateće troškove – od početne pripreme terena, iskopa temelja, preko građevinske faze do faze ugradnje prozora i unutrašnjih radova. Naravno, u planiranju troškovnika podršku vam mogu pružiti stručna lica koja su projektovala kuću, a možete se obratiti i Ytong stručnjacima koji će vam potpuno besplatno napraviti proračun potrebnih količina Ytong materijala prema vašem projektu.

Odabir izvođača radova

Preporučujemo da prikupite više ponuda od različitih izvođača radova, te nakon detaljne analize i pregovora odlučite se za onu kompaniju koja je najpovoljnija. Pri tome ne mislimo samo na finansijski najpovoljniju ponudu, već i onu kompaniju koja će za uloženi novac ponuditi najbolji kvalitet gradnje i povoljne rokove, uz garanciju za izvedene radove. Neke kompanije nude i opciju gradnje po sistemu „ključ u ruke“, a možete se odlučiti i na angažman više kompanija koje će realizovati samo određene faze gradnje.

Vjerujemo da razmatranje ovih stavki u značajnoj mjeri oblikuje vaš plan gradnje kuće, mada postoji još čitav niz odluka koje je potrebno donijeti kako biste imali dom po vašoj mjeri. Činjenica je da je izgradnja kuće jedan od značajnijih projekata u životu pojedinca i njegove porodice, čija realizacija podrazumijeva ulaganje vremena i novca, ali nažalost ponekad i stres. Ipak, kako bi se smanjila mogućnost nepredviđenih situacija, predlažemo detaljno planiranje, ali svakako budite spremni da će troškovi biti u prosjeku 10% veći od planiranih. Fokus pri odlukama treba biti na kvaliteti, jer kuća se gradi da traje.